Addis Cardiac Hospital

 

Addis Cardiac Hospital, Östafrikas första hjärt- och kärlsjukhus invigdes den 16 juni i Addis Abeba. Sjukhuset är en gemensam investering mellan Fikmar Medical, Swedfund, Octupus Medical och Patrik Hjalmarsson AB. Den totala investeringen är 16,5 miljoner kronor.

Enligt WHO har hjärt- och kärlsjukdomarna under de senaste åren nått nästan epidemiska mått i Afrika. Idag är de en nästan lika vanlig dödsorsak som HIV och AIDS. I Etiopien har många invånare dött till följd av avsaknad av nödvändiga faciliteter för medicinsk behandling. Oförmågan att betala för att åka utomlands för vård är en annan bidragande faktor.

- Problemen med hjärt- och kärlsjukdomar ökar kraftigt i Etiopien. Investeringen i sjukhuset betyder mycket för Etiopien och för hela Östafrika. Både politiskt, ekonomiskt och socialt, säger Fikru Maru.


Sjukhuset behandlar varje år över 5000 patienter och strävar att öka sin verksamhet i landet.
Untitled Document

Quick link

External Links: